VIDEO CLIPS
Video
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP 2024
LAN TỎA PHONG TRÀO BẢO VỆ RỪNG TỪ MỘT DỰ ÁN Ý NGHĨA
HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN “HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ VÙNG ĐỆM PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG NHẰM TĂNG THU NHẬP VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN TÂY NGHỆ AN”
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪA BÁ ĐỒNG, TRƯỞNG NHÓM FICM BẢN HUỒI GIẢNG 1, THỰC ĐỊA HIỆN TRƯỜNG VÀ TỰ LÀM VIDEO RẤT ĐẶC SẮC!
HIỆU QUẢ CỦA FCIM TRONG QUẢN TRỊ VÀ BẢO VỆ RỪNG
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN VNM/UNDP/2021/06.
SỬ DỤNG TERRA-I TRONG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG GẦN THỜI GIAN THỰC CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG (CBOs) Ở HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN
ONLINE SUPPORT

Hotline - 0918618358

Văn phòng - 0918618358
Hôm nay: 50 | Tất cả: 115,656
FANPAGE FACEBOOK
 
GIỚI THIỆU Bản in
 
Cơ cấu tổ chức - Nhân sự
Tin đăng ngày: 14/5/2015 - Xem: 1385
 

 

Upload

 

TT NHÂN SỰ HÌNH ẢNH
1

 PGS.TS. Ngô Trực Nhã, Giám đốc Trung tâm.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên thực vật.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.
Địa chỉ: Số 35 Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0912.352.559.
Email: ngotrucnhadhv@gmail.com.

Upload
2

TS. Nguyễn Thị Giang An, Phó giám đốc phụ trách nguồn lực trong nước.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên động vật.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0917.113.270.
Email: nguyengiangan@gmail.com

  Upload 
3

TS. Đào Thị Minh Châu, Phó giám đốc phụ trách nguồn lực nước ngoài.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên thực vật.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0918.618.358.
Email: daochau27@gmail.com.

Upload
4

ThS. Trần Ngọc Linh, Phòng đối nội và đào tạo.

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý môi trường.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại:
Email:

Upload
5

TS. Hồ Thị Phương, Phòng đối ngoại và dịch vụ.

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý môi trường.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0986.189.146.

Email: phuongmt.dhv@gmail.com.

Upload 
6

CN. Đinh Thị Xuyến Trinh, Phòng hành chính.

Lĩnh vực nghiên cứu: Môi trường.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0911.515.895.

Email: dinhxuyentrinh1508@gmail.com.

Upload 
7

CN. Trần Thị Dung, Phòng hành chính.

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại:

Email:

 
8

CN. Đặng Thị Thùy Dung, Phòng hành chính.

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại:0966.260.496.

Email: thuydung260496@gmail.com.

Upload
9

 TS. Lê Quang Vượng, Trưởng nhóm chuyên gia Lĩnh vực Sinh học ứng dụng.

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học ứng dụng.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại:0987.772.618.

Email: vuong211173@gmail.com.

Upload 
10

TS. Đào Thị Minh Châu, Trưởng nhóm chuyên gia Lĩnh vực Quản lý tài nguyên.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên thực vật.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0918.618.358.
Email: daochau27@gmail.com.

Upload 
11

TS. Hồ Đình Quang, Trưởng nhóm chuyên gia về Công nghệ môi trường.

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ môi trường.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0918.119.583.
Email: hodinhquangdhv@gmail.com.

Upload 
12

TS. Hồ Thị Phương, Trưởng nhóm chuyên gia về Quản lý môi trường.

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý môi trường.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0986.189.146.

Email: phuongmt.dhv@gmail.com.

Upload 
13

TS. Đinh Thị Hải Vân, Trưởng nhóm chuyên gia về Biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực nghiên cứu: Biến đổi khí hậu.

Văn phòng: Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Mobile: 0936.953.333.

Email: dinhthihaivan@hue.edu.vn.

 
14

TS. Trần Thị Tuyến, Trưởng nhóm chuyên gia về GIS và quản lý bằng công cụ Viễn thám

Lĩnh vực nghiên cứu: GIS và công cụ Viễn thám.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0915.346.082.

Email: tuyentt@vinhuni.edu.vn.

Upload 
15 TS. Lê Văn Điệp,  Trưởng nhóm chuyên gia về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0914.949.758.
Email: levandiepvinhuni@gmail.com.

Upload 

16

TS. Đỗ Ngọc Đài, Trưởng nhóm chuyên gia Lĩnh vực Bảo tồn đa dạng và Tài nguyên sinh học.

Lĩnh vực nghiên cứu: Bảo tồn đa dạng và Tài nguyên sinh học.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0916.567.908.

Email: daidn23@gmail.com.

Upload
17

TS. Nguyễn Thị Duyên, Trưởng nhóm nghiên cứu về Giáo dục và phát triển bền vững.

Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục và phát triển bền vững.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0934.525.599.

Email: duyensudhv@gmail.com.

 
18

ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân, Trưởng nhóm biên/phiên dịch.

Lĩnh vực nghiên cứu: Phiên dịch.

Văn phòng: Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học.

Địa chỉ: Số 35, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0388.901.896.

Email: tuanvanm@gmail.com.

Upload 

 

 

 
Giới thiệu khác:
Cơ cấu tổ chức - Nhân sự (14/5/2015)
Chức năng, nhiệm vụ (14/5/2015)
Sứ mện và tầm nhìn (14/5/2015)
Lịch sử hình thành (23/4/2012)

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC
Địa chỉ: 3/35 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh
Văn phòng dự án EU: Phòng 202, Tòa nhà A4 Handico 30, Ngã tư Phạm Đình Toái – Đại lộ Lê Nin, TP Vinh
SĐT: 02383 598458 (0918618358/ 0917113270/ 0961094699)
Email: cebr.vn35@gmail.com - Website: http://cebr.org.vn

Tin tức
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC CÙNG C ...
 • NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ M ...
 • KIẾN NGHỊ CHO COP 26 VỀ LỒNG GHÉP GIỚI VÀ NÂNG CAO ...
 • XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐỘC LẬP GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG ...
 • TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP VỚI ...
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC TRIỂN ...
 • HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH T ...
 • Hội thảo tập huấn tại Nghệ An Khu vực Bắc Trung Bộ ...
 • Chat hỗ trợ
  Chat ngay

  0918618358