VIDEO CLIPS
Video
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP 2024
LAN TỎA PHONG TRÀO BẢO VỆ RỪNG TỪ MỘT DỰ ÁN Ý NGHĨA
HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN “HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ VÙNG ĐỆM PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG NHẰM TĂNG THU NHẬP VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN TÂY NGHỆ AN”
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪA BÁ ĐỒNG, TRƯỞNG NHÓM FICM BẢN HUỒI GIẢNG 1, THỰC ĐỊA HIỆN TRƯỜNG VÀ TỰ LÀM VIDEO RẤT ĐẶC SẮC!
HIỆU QUẢ CỦA FCIM TRONG QUẢN TRỊ VÀ BẢO VỆ RỪNG
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN VNM/UNDP/2021/06.
SỬ DỤNG TERRA-I TRONG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG GẦN THỜI GIAN THỰC CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG (CBOs) Ở HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN
ONLINE SUPPORT

Hotline - 0918618358

Văn phòng - 0918618358
Hôm nay: 41 | Tất cả: 115,647
FANPAGE FACEBOOK
 
TUYỂN 01 ĐIỀU PHỐI HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CỘNG ĐỒNG (CBOs)
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ TẠI HUYỆN KỲ SƠN ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI FCIM
ĐỐI THOẠI HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
FCIM KỲ SƠN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA,GIÁM SÁT RỪNG THEO CẢNH BẢO HỆ THỐNG TERRA-I
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP 2024
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THAY ĐỔI RỪNG (FCIM) PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ 3 XÃ NA NGOI, LAN TỎA Ý THỨC BẢO VỆ RỪNG ĐẾN THẾ HỆ TRẺ, CHỦ NHÂN CỦA TƯƠNG LAI
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ TẠI HUYỆN KỲ SƠN THẢO LUẬN SÔI NỔI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC CÔNG NHẬN MẠNG LƯỚI FCIM
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ VỀ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP DIỄN BIẾN RỪNG CỦA MẠNG LƯỚI FCIM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG (LẦN THỨ CHÍN)
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “CỘNG ĐỒNG GIÁM SÁT SỰ THAY ĐỔI RỪNG ỨNG DỤNG TERRA-I” TẠI XÃ TAM QUANG
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI XÃ HỮU KIỆM
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI XÃ TÂY SƠN
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG Ở XÃ NA NGOI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TERRA-I
CHUYÊN GIA GIÁM SÁT ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ (ROM) ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CSO-LA/2019/411-843 Ở HIỆN TRƯỜNG NGHỆ AN
LAN TỎA PHONG TRÀO BẢO VỆ RỪNG TỪ MỘT DỰ ÁN Ý NGHĨA
HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CỘNG ĐỒNG (CBOs)
TUYỂN 01 ĐIỀU PHỐI HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CỘNG ĐỒNG (CBOs)
TRẢ NỢ RỪNG XANH
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ TẠI HUYỆN KỲ SƠN THẢO LUẬN SÔI NỔI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC CÔNG NHẬN MẠNG LƯỚI FCIM
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ VỀ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP DIỄN BIẾN RỪNG CỦA MẠNG LƯỚI FCIM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG (LẦN THỨ TÁM)
FCIM HỮU KIỆM TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUẦN TRA, GIÁM SÁT RỪNG THÔNG QUA FCIM THÔN BẢN
NHÓM FCIM BẢN TÂN HƯƠNG CHỦ ĐỘNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀO GIÁM SÁT MẤT RỪNG
GIÁM SÁT BẢO VỆ RỪNG Ở TÂY SƠN THÔNG QUA HỆ THỐNG TERRA-I
TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN
PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA MẠNG LƯỚI FCIM CẤP CƠ SỞ THÔNG QUA SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN FCIM XÃ VÀ CÁC NHÓM FCIM THÔN BẢN
TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ RỪNG BẰNG HÌNH THỨC SÂN KHẤU HOÁ
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI THOẠI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG CUỘC HỌP HÀNG QUÝ TẠI HUYỆN KỲ SƠN
LAN TỎA THÔNG ĐIỆP “CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ RỪNG” THÔNG QUA CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ 2 TẠI XÃ TAM ĐÌNH HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
TUYỂN 01 CHUYÊN GIA TƯ VẤN “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ RỪNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THAY ĐỔI RỪNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH REDD+ TẠI TỈNH …….”
TUYỂN 01 TỔ CHỨC XÃ HỘI CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN "NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH FCIM/Terra-I VÀO CÔNG TÁC GIÁM SÁT THAY ĐỔI RỪNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH REDD+ TẠI TỈNH..."
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
KIỂM TOÁN DỰ ÁN NỘI BỘ DỰ ÁN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HIỆN TRƯỜNG TƯƠNG DƯƠNG, KỲ SƠN
FCIM TÂY SƠN TIẾP TỤC CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA THỰC ĐỊA
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ VỀ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP DIỄN BIẾN RỪNG CỦA MẠNG LƯỚI FCIM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG (LẦN THỨ SÁU)
ANH VỪA BÁ ĐỒNG, TRƯỞNG NHÓM FICM BẢN HUỒI GIẢNG 1, THỰC ĐỊA HIỆN TRƯỜNG VÀ TỰ LÀM VIDEO RẤT ĐẶC SẮC!
VAI TRÒ BAN FCIM XÃ HỮU KIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT RỪNG
FCIM NA NGOI LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁM SÁT RỪNG
FCIM TÂY SƠN LÀM TỐT CÔNG TÁC THỰC ĐỊA KIỂM TRA RỪNG
TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC CÙNG CÁC NHÀ HẢO TÂM CHIA SẺ VỚI ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC
Địa chỉ: 3/35 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh
Văn phòng dự án EU: Phòng 202, Tòa nhà A4 Handico 30, Ngã tư Phạm Đình Toái – Đại lộ Lê Nin, TP Vinh
SĐT: 02383 598458 (0918618358/ 0917113270/ 0961094699)
Email: cebr.vn35@gmail.com - Website: http://cebr.org.vn

Tin tức
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC CÙNG C ...
 • NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ M ...
 • KIẾN NGHỊ CHO COP 26 VỀ LỒNG GHÉP GIỚI VÀ NÂNG CAO ...
 • XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐỘC LẬP GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG ...
 • TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP VỚI ...
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC TRIỂN ...
 • HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH T ...
 • Hội thảo tập huấn tại Nghệ An Khu vực Bắc Trung Bộ ...
 • Chat hỗ trợ
  Chat ngay

  0918618358