VIDEO CLIPS
Video
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP 2024
LAN TỎA PHONG TRÀO BẢO VỆ RỪNG TỪ MỘT DỰ ÁN Ý NGHĨA
HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN “HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ VÙNG ĐỆM PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG NHẰM TĂNG THU NHẬP VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN TÂY NGHỆ AN”
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪA BÁ ĐỒNG, TRƯỞNG NHÓM FICM BẢN HUỒI GIẢNG 1, THỰC ĐỊA HIỆN TRƯỜNG VÀ TỰ LÀM VIDEO RẤT ĐẶC SẮC!
HIỆU QUẢ CỦA FCIM TRONG QUẢN TRỊ VÀ BẢO VỆ RỪNG
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN VNM/UNDP/2021/06.
SỬ DỤNG TERRA-I TRONG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG GẦN THỜI GIAN THỰC CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG (CBOs) Ở HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN
ONLINE SUPPORT

Hotline - 0918618358

Văn phòng - 0918618358
Hôm nay: 6 | Tất cả: 112,677
FANPAGE FACEBOOK
 
DỰ ÁN EU | TUYỂN DỤNG Bản in
 
TUYỂN 01 ĐIỀU PHỐI HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CỘNG ĐỒNG (CBOs)
Tin đăng ngày: 12/8/2023 - Xem: 340
 

Upload

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

ĐIỀU PHỐI HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CỘNG ĐỒNG (CBOs)

1. Bối cảnh

          Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội cấp cơ sở (CSOs) trong giám sát các chương trình REDD+ tại Việt Nam”, mã số CSO-LA/2019/411-843, do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ nhằm mục tiêu tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội (CSOs) với vai trò là một tác nhân hiệu quả thúc đẩy quá trình quản trị và phát triển ở Việt Nam; xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội (CSOs) và các tổ chức cộng đồng (CBOs) trong lĩnh vực lâm nghiệp, giúp họ hợp tác với nhau và với các cơ quan lâm nghiệp tạo nên nền tảng cơ bản để tham gia hiệu quả vào giám sát các chương trình REDD+. Dự án được Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) cùng Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đồng tiếp nhận và thực hiện trong vòng 4 năm tại Nghệ An trên 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương trong khu vực 6 xã được lựa chọn bắt đầu từ năm 2020.

          Trong năm thứ 3, 18 nhóm FCIM (Giám sát rừng độc lập) của 18 bản kết hợp với 6 ban FCIM cấp xã đã thực hiện được 197 cuộc kiểm tra thực địa để xác nhận diện tích và nguyên nhân, mức độ thiệt hại của các điểm mất rừng mà hệ thống Terra-i cảnh báo. Kết quả cho thấy có 183 điểm mất rừng với diện tích biến động là 128,9 ha. Các ban FCIM xã phối hợp với văn phòng hiện trường thực hiện được 2 chiến dịch truyền thông, biên tập được 24 bản tin với gần 500 lượt phát, thông tin của dự án đã lan tỏa rộng khắp trên 6 xã và 18 thôn bản, đạt mức độ tiếp cận gần 2 nghìn người. Cùng với đó, 2 ban FCIM cấp huyện cùng dự án đã tổ chức được 6 cuộc đối thoại cấp huyện và 01 cuộc đối thoại cấp tỉnh để trao đổi thông tin và ghi nhận các kết quả giám sát diễn biến rừng của mạng lưới Giám sát rừng độc lập tại Nghệ An. Để các hoạt động đi vào thực tiễn và có ý nghĩa hơn với các hoạt động quản lý bảo vệ rừng của tỉnh và Chương trình REDD+ khu vực Bắc Trung Bộ, Ban quản lý dự án tổ chức hội thảo thường niên nhằm thảo luận về vai trò của cộng đồng, ý nghĩa và cơ hội mở rộng mạng lưới FCIM trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng trong tương lai.

          Để tổ chức thực hiện thành công “Hội thảo thường niên về giám sát diễn biến rừng phục vụ chương trình REDD+ của các tổ chức xã hội (CSOs) và cộng đồng (CBOs)”, dự án cần tuyển 01 Điều phối viên thực hiện điều phối chương trình tổ chức tại TP. Vinh, Nghệ An. Sau khoá Hội thảo, Điều phối viên cần viết báo cáo kết quả điều phối chương trình này cho dự án.

2. Mục tiêu

          Điều phối 01 cuộc hội thảo thường niên về giám sát diễn biến rừng phục vụ chương trình REDD+ của các tổ chức xã hội (CSOs)và cộng đồng (CBOs) trong khuôn khổ dự án EU có mã số CSO-LA/2029/411-843.

3. Nhiệm vụ

          - Phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động của 01 01 hội thảo thường niên về giám sát diễn biến rừng phục vụ chương trình REDD+ của các tổ chức xã hội (CSOs) và cộng đồng (CBOs) (3 ngày);

          - Điều phối 01 hội thảo thường niên về giám sát diễn biến rừng phục vụ chương trình REDD+ của các tổ chức xã hội (CSOs) và cộng đồng (CBOs) diễn ra tại TP. Vinh (1 ngày);

          - Viết báo cáo kết quả điều phối hội thảo thường niên về giám sát diễn biến rừng phục vụ chương trình REDD+ của các tổ chức xã hội (CSOs) và cộng đồng (CBOs) và viết tin bài truyền thông để đăng trên website của dự án (2 ngày).

4. Yêu cầu về sản phẩm

          - 01 bản kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội thảo thường niên về giám sát diễn biến rừng phục vụ chương trình REDD+ của các tổ chức xã hội (CSOs) và cộng đồng (CBOs);

          - 01 báo cáo kết quả điều phối 01 hội thảo thường niên về giám sát diễn biến rừng phục vụ chương trình REDD+ của các tổ chức xã hội (CSOs) và cộng đồng (CBOs);

          - 01 bài truyền thông đăng trên website của dự án.

5. Thời gian và kinh phí

          - Thời gian thực hiện các hoạt động trong 06 ngày, bắt đầu từ ngày 22/08/2023 đến ngày 27/08/2023, cụ thể như sau:

Upload

          - Kinh phí: Kinh phí được chi trả theo dự toán Mục 6.12.8 - Phụ lục B Ngân sách hoạt động dự án theo hướng dẫn của UN-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam phiên bản 2012.  

 Upload

          Tỷ giá theo thời điểm thanh toán. Giá trị hợp đồng thanh toán bằng VN đồng

 6. Yêu cầu năng lực đối với chuyên gia tư vấn/ đào tạo

          - Có bằng cử nhân/thạc sĩ các chuyên ngành liên quan đến lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường;

          - Có kinh nghiệm điều phối hoạt động các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu; ứng viên đã tham gia các dự án REDD+;

          - Có kinh nghiệm lập kế hoạch điều phối cho các khóa tập huấn, thành thạo kỹ năng dẫn dắt chương trình và xử lý các tình huống trong các khóa đào tạo/tập huấn;

          - Có hiểu biết về công nghệ viễn thám và các chương trình giám sát biến động rừng;

          - Có kỹ năng viết báo cáo và tin bài truyền thông.

7. Địa điểm làm việc

          - Chương trình đối thoại tổ chức tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An;

          - Các hoạt động lập kế hoạch điều phối, viết báo cáo và tin bài truyền thông chuyên gia có thể thực hiện tại nơi làm việc.

8. Hình thức tuyển dụng

          Tuyển dụng thông qua phỏng vấn đối với các chuyên gia thỏa mãn các điều kiện trên, có CV và kế hoạch hoạt động phù hợp với chuỗi hoạt động của dự án.

 
Dự án EU khác:
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP 2024 (5/5/2024)
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THAY ĐỔI RỪNG (FCIM) PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ (28/4/2024)
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ 3 XÃ NA NGOI, LAN TỎA Ý THỨC BẢO VỆ RỪNG ĐẾN THẾ HỆ TRẺ, CHỦ NHÂN CỦA TƯƠNG LAI (31/3/2024)
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ TẠI HUYỆN KỲ SƠN THẢO LUẬN SÔI NỔI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC CÔNG NHẬN MẠNG LƯỚI FCIM (18/2/2024)
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ VỀ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP DIỄN BIẾN RỪNG CỦA MẠNG LƯỚI FCIM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG (LẦN THỨ CHÍN) (28/1/2024)
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “CỘNG ĐỒNG GIÁM SÁT SỰ THAY ĐỔI RỪNG ỨNG DỤNG TERRA-I” TẠI XÃ TAM QUANG (14/1/2024)
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI XÃ HỮU KIỆM (31/12/2023)
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI XÃ TÂY SƠN (26/11/2023)
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG Ở XÃ NA NGOI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TERRA-I (28/10/2023)
CHUYÊN GIA GIÁM SÁT ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ (ROM) ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CSO-LA/2019/411-843 Ở HIỆN TRƯỜNG NGHỆ AN (30/09/2023)
LAN TỎA PHONG TRÀO BẢO VỆ RỪNG TỪ MỘT DỰ ÁN Ý NGHĨA (16/09/2023)
HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CỘNG ĐỒNG (CBOs) (31/08/2023)
TUYỂN 01 ĐIỀU PHỐI HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CỘNG ĐỒNG (CBOs) (12/8/2023)
TRẢ NỢ RỪNG XANH (27/8/2023)
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ TẠI HUYỆN KỲ SƠN THẢO LUẬN SÔI NỔI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC CÔNG NHẬN MẠNG LƯỚI FCIM (27/8/2023)

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC
Địa chỉ: 3/35 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh
Văn phòng dự án EU: Phòng 202, Tòa nhà A4 Handico 30, Ngã tư Phạm Đình Toái – Đại lộ Lê Nin, TP Vinh
SĐT: 02383 598458 (0918618358/ 0917113270/ 0961094699)
Email: cebr.vn35@gmail.com - Website: http://cebr.org.vn

Tin tức
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC CÙNG C ...
 • NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ M ...
 • KIẾN NGHỊ CHO COP 26 VỀ LỒNG GHÉP GIỚI VÀ NÂNG CAO ...
 • XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐỘC LẬP GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG ...
 • TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP VỚI ...
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC TRIỂN ...
 • HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH T ...
 • Hội thảo tập huấn tại Nghệ An Khu vực Bắc Trung Bộ ...
 • Chat hỗ trợ
  Chat ngay

  0918618358