VIDEO CLIPS
Video
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP 2024
LAN TỎA PHONG TRÀO BẢO VỆ RỪNG TỪ MỘT DỰ ÁN Ý NGHĨA
HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN “HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ VÙNG ĐỆM PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG NHẰM TĂNG THU NHẬP VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN TÂY NGHỆ AN”
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪA BÁ ĐỒNG, TRƯỞNG NHÓM FICM BẢN HUỒI GIẢNG 1, THỰC ĐỊA HIỆN TRƯỜNG VÀ TỰ LÀM VIDEO RẤT ĐẶC SẮC!
HIỆU QUẢ CỦA FCIM TRONG QUẢN TRỊ VÀ BẢO VỆ RỪNG
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN VNM/UNDP/2021/06.
SỬ DỤNG TERRA-I TRONG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG GẦN THỜI GIAN THỰC CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG (CBOs) Ở HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN
ONLINE SUPPORT

Hotline - 0918618358

Văn phòng - 0918618358
Hôm nay: 2.189 | Tất cả: 119.617
FANPAGE FACEBOOK
 
DỰ ÁN EU | HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN Bản in
 
FCIM KỲ SƠN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA,GIÁM SÁT RỪNG THEO CẢNH BẢO HỆ THỐNG TERRA-I
Tin đăng ngày: 31/5/2024 - Xem: 42
 

          Trong tháng 05 năm 2024, Ban FCIM xã Tây Sơn đã theo dõi và thông tin cho Trưởng các nhóm FCIM bản Huồi Giảng 1, Huồi Giảng 2 và Huồi Giảng 3 có kế hoạch thực địa, kiểm tra xác thực các điểm cảnh báo mất rừng để cập nhập lên hệ thống Terra-i, báo cáo cán bộ hiện trường và các bên liên quan. FICM bản Huồi Giảng 1 đã đi thực địa xác nhận mất rừng tại điểm có ID 44999, thuộc lô 3, khoảnh 11, tiểu khu 460, có mức độ cảnh báo trung bình, nguồn gốc là rừng tự nhiên. Kết quả thực địa xác nhận điểm mất rừng là nương rẫy sản xuất của người dân hiện đang trồng cỏ Voi. Nhóm FCIM bản Huồi Giảng 1 đã ghi nhận hình ảnh, biên bản thực địa hiện trường và báo cáo lên hệ thống Terra-i. FCIM bản Huồi Giảng 2 thực địa xác nhận mất rừng ở điểm có ID 34181 thuộc lô 7, khoảnh 10, tiểu khu 458, có mức độ cảnh báo trung bình, nguồn gốc là rừng tự nhiên. Kết quả thực địa cho thấy điểm điểm cảnh báo mất rừng là khu vực trang trại chăn nuôi. Kết quả phát hiện này đã được nhóm FCIM bản Huồi Giảng 2 cập nhập lên hệ thống Terra-i. FCIM bản Huồi Giảng 3 được phân công thực địa xác nhận mất rừng tại điểm có ID 30516 thuộc lô 26, khoảnh 6, tiểu khu 458, có mức độ cảnh báo thấp, nguồn gốc rừng trồng. Kết quả thực địa cho thấy điểm điểm cảnh báo mất rừng là khu vực rẫy cũ người dân đang sử dụng để chăn thả trâu bò. Nhóm FCIM bản Huồi Giảng 3 đã ghi nhận và gửi phản hồi cập nhập lên hệ thống Terra-i.

           Trong khi đó,  các nhóm FCIM bản Na Lượng 1, bản Na Chảo, bản Khe Tỳ đã hoạt động năng nổ, tiến hành thực địa đúng kế hoạch và báo cáo kết quả kịp thời với cán bộ hiện trường và ban FCIM cấp xã Hữu Kiệm. Nhóm FCIM bản Bản Na Lượng 1 đã đi thực địa xác nhận mất rừng tại điểm có ID 45214, thuộc lô 21, khoảnh 7, tiểu khu 448, mức cảnh báo cao, nguồn gốc rừng tự nhiên. Kết quả cho thấy tại vị trí tiến hành kiểm là khu vực đường bê tông đi vào khu sản xuất khe nhinh của người dân bản Na Lượng 1, Hướng bắc nam là rừng hỗn giao tre cùng nhiều loại cây đang mọc tái sinh gần 25 năm sau sản xuất nương rãy. Kết quả đã được nhóm FCIM bản Na Lượng 1 báo cáo lên hệ thống Terra-i và cập nhật cho cán bộ hiện trường. Nhóm FCIM bản Na Chảo được giao thực địa xác nhận mất rừng ở các điểm có ID 39865, 29294. Điểm ID 39865 thuộc lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 449, có mức độ cảnh báo trung bình, nguồn gốc rừng tự nhiên; Điểm ID 29294 thuộc lô 6, khoảnh 6, tiểu khu 449, nguồn gốc rừng trồng. Kết quả cho thấy điểm cảnh báo 39865 là khu vực rừng phòng hộ khoanh nuôi bảo vệ,  điểm cảnh báo 29294 là khu vực rừng phục hồi sau nương rẫy. Kết quả được nhóm FCIM bản Na Chảo báo cáo và cập nhập lên hệ thống Terra-i. Nhóm FCIM bản Khe Tỳ thực địa xác nhận mất rừng tại các điểm có ID 29054, 26105. Điểm ID 29054 thuộc lô 5, khoảnh 2, tiểu khu 448 có mức cảnh báo thấp, nguồn gốc rừng trồng, điểm ID 26105 thuộc lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 448 có mức cảnh báo thấp, nguồn gốc rừng trồng. Kết quả cho thấy điểm cảnh báo 29054 là nương rẫy sản xuất cách đây 8 -9 năm của người dân bản Khe Tỳ, hiện cây phân xanh đang mọc phục hồi, điểm cảnh báo 26105 là nương rẫy sản xuất của người dân bản Khe Tỳ, hiện cây phân xanh và một số loại cây khác đang mọc phục hồi, hướng Nam là núi đá dốc. Kết quả được nhóm FCIM bản Khe Tỳ báo cáo lên hệ thống Terra-i và cập nhật cho cán bộ dự án.

          Ở xã Na Ngoi, FCIM bản Phù Quặc 1 đã kiểm tra thực địa điểm mất rừng chưa được cảnh báo trên hệ thống Terra-i, có tọa độ 19.27489 (vĩ độ), 104.2337 (kinh độ) tại tiểu khu 466, khoảnh 9. Điểm kiểm tra là nương rẫy sản xuất của người dân hiện đang trồng chuối, hướng Bắc cỏ mọc phục hồi; diện tích khoảng 0.7ha. Kết quả đã được nhóm FCIM bản Phù Quặc 1 ghi nhận bằng hình ảnh, biên bản hiện trường và báo cáo lên hệ thống Terra-i để cập nhật. FCIM bản Phù Quặc 2, tiến hành kiểm tra thực địa các điểm cảnh báo mất rừng có ID 44021, thuộc lô 5, khoảnh 4, tiểu khu 467, có mức độ cảnh cao, nguồn gốc rừng tự nhiên. Kết quả cho thấy hệ thống cảnh báo là khu vực rừng bị suy thoái. Kết quả phát hiện đã được nhóm FCIM bản Phù Quặc 2 cập nhật lên hệ thống Terra-i và báo cáo với các bên liên quan cùng cán bộ dự án. FCIM bản Phù Quặc 3 được phân công thực địa xác nhận mất rừng tại điểm có ID 45280 thuộc lô 13, khoảnh 6, tiểu khu 495B, có mức độ cảnh báo cao, nguồn gốc rừng tự nhiên. Kết quả cho thấy điểm cảnh báo mất rừng là khu vực rừng suy thoái. Nhóm FCIM bản Phù Quặc 3 đã ghi nhận và cập nhật lên hệ thống Terra-i.

         Trong thời gian tới, các nhóm FCIM thôn bản thuộc mạng lưới FCIM huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm tra biến động rừng trên các tiểu khu 458, 460 do các nhóm quản lý nhằm thông tin chính xác về tình trạng mất rừng, gửi báo cáo đến UBND xã, các ngành liên quan để hạn chế tối đa việc xâm hại đến rừng tự nhiên.

Tin bài: Hiện trường Kỳ Sơn

 
Dự án EU khác:
HỘI THẢO KẾT THÚC DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI CƠ SỞ (CSO) TRONG GIÁM SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH REDD+ TẠI VIỆT NAM” (20/7/2024)
HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ VAI TRÒ CỦA MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG ĐỘC LẬP (FCIM) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TERRA-I VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG (14/7/2024)
TUYỂN 01 ĐIỀU PHỐI HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN VỀ GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CỘNG ĐỒNG (CBOs) (22/6/2024)
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ TẠI HUYỆN KỲ SƠN ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI FCIM (15/6/2024)
ĐỐI THOẠI LẦN THỨ 10 HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI FCIM RA ĐỊA BÀN 10 XÃ (15/6/2024)
FCIM KỲ SƠN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA,GIÁM SÁT RỪNG THEO CẢNH BẢO HỆ THỐNG TERRA-I (31/5/2024)
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP 2024 (5/5/2024)
DIỄN ĐÀN LÂM NGHIỆP GIÁM SÁT ĐỘC LẬP THAY ĐỔI RỪNG (FCIM) PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH REDD+ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ (28/4/2024)
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ 3 XÃ NA NGOI, LAN TỎA Ý THỨC BẢO VỆ RỪNG ĐẾN THẾ HỆ TRẺ, CHỦ NHÂN CỦA TƯƠNG LAI (31/3/2024)
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ TẠI HUYỆN KỲ SƠN THẢO LUẬN SÔI NỔI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC CÔNG NHẬN MẠNG LƯỚI FCIM (18/2/2024)
CUỘC HỌP HÀNG QUÝ VỀ GIÁM SÁT ĐỘC LẬP DIỄN BIẾN RỪNG CỦA MẠNG LƯỚI FCIM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG (LẦN THỨ CHÍN) (28/1/2024)
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “CỘNG ĐỒNG GIÁM SÁT SỰ THAY ĐỔI RỪNG ỨNG DỤNG TERRA-I” TẠI XÃ TAM QUANG (14/1/2024)
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI XÃ HỮU KIỆM (31/12/2023)
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI XÃ TÂY SƠN (26/11/2023)
CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG Ở XÃ NA NGOI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TERRA-I (28/10/2023)

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC
Địa chỉ: 3/35 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh
Văn phòng dự án EU: Phòng 202, Tòa nhà A4 Handico 30, Ngã tư Phạm Đình Toái – Đại lộ Lê Nin, TP Vinh
SĐT: 02383 598458 (0918618358/ 0917113270/ 0961094699)
Email: cebr.vn35@gmail.com - Website: http://cebr.org.vn

Tin tức
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC CÙNG C ...
 • NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ M ...
 • KIẾN NGHỊ CHO COP 26 VỀ LỒNG GHÉP GIỚI VÀ NÂNG CAO ...
 • XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐỘC LẬP GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG ...
 • TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP VỚI ...
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC TRIỂN ...
 • HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH T ...
 • Hội thảo tập huấn tại Nghệ An Khu vực Bắc Trung Bộ ...
 • Chat hỗ trợ
  Chat ngay

  0918618358