VIDEO CLIPS
Video
LAN TỎA PHONG TRÀO BẢO VỆ RỪNG TỪ MỘT DỰ ÁN Ý NGHĨA
HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN “HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ VÙNG ĐỆM PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU DƯỚI TÁN RỪNG NHẰM TĂNG THU NHẬP VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN TÂY NGHỆ AN”
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪ BÁ ĐỒNG THỰC HIỆN VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TERRA-I VÀ CẬP NHẬP THÔNG TIN LÊN HỆ THỐNG TERRA-I
ANH VỪA BÁ ĐỒNG, TRƯỞNG NHÓM FICM BẢN HUỒI GIẢNG 1, THỰC ĐỊA HIỆN TRƯỜNG VÀ TỰ LÀM VIDEO RẤT ĐẶC SẮC!
HIỆU QUẢ CỦA FCIM TRONG QUẢN TRỊ VÀ BẢO VỆ RỪNG
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN VNM/UNDP/2021/06.
SỬ DỤNG TERRA-I TRONG THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG GẦN THỜI GIAN THỰC CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (CSOs) VÀ CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG (CBOs) Ở HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN
ONLINE SUPPORT

Hotline - 0918618358

Văn phòng - 0918618358
Hôm nay: 28 | Tất cả: 108,463
FANPAGE FACEBOOK
 

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC (CEBR) THAM GIA DIỄN ĐÀN ĐA BÊN LẦN THỨ 06 “EUDR VÀ NHỮNG HÀM Ý ĐỐI VỚI CÁC NHÀ SẢN XUẤT CÀ PHÊ NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM”

Ngày 29/09/2023, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) đã tổ chức Diễn đàn đa bên lần thứ 06 “EUDR và những hàm ý đối với các nhà sản xuất cà phê nhỏ và vừa ở Việt Nam” tại Khách sạn Công Đoàn, Số 14, P. Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

THAM VẪN KỸ THUẬT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ ARABICA VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH (EUDR) TẠI VIỆT NAM

Ngày 29/08/2023, Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đã tổ chức cuộc họp tham vấn kỹ thuật báo cáo đánh giá thực trạng phát triển cà phê Arabica và khả năng thực hiện trách nhiệm giải trình (EUDR) tại Việt Nam. Cuộc họp tiến hành nhằm hoàn thiện bản thảo báo cáo kỹ thuật, ghi nhận các ý kiến góp ý để báo cáo đạt chất lượng, đáp ứng với các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã đề ra.

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRỒNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU SANG EU

Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đã được Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) lựa chọn làm Đối tác thứ Ba để thực hiện nghiên cứu về “Đánh giá thực trạng phát triển cà phê Arabica và khả năng thực hiện trách nhiệm giải trình (EUDR) tại Việt Nam”. Trong tháng 6/2023, CEBR đã có bài chia sẻ “ Thực trạng môi trường, xã hội và quyền sử dụng đất của các hộ nông dân trồng cà phê xuất khẩu sang EU” tại Cuộc họp định kỳ và tập huấn nâng cao năng lực về nội dung môi trường và xã hội thực thi Hiệp định EVFTA tại Việt Nam do Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Trung tâm SRD và Đại học Lâm nghiệp chủ trì. Đây là những kết quả bước đầu các hoạt động của dự án trên địa bàn Nghệ An và Lâm Đồng, nhằm hoàn thành các báo cáo tổng kết dự án.

CEBR TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN THỰC ĐỊA TẠI LÂM ĐỒNG

Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đã được Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) lựa chọn làm Đối tác thứ Ba để thực hiện nghiên cứu về “Đánh giá thực trạng phát triển cà phê Arabica và khả năng thực hiện trách nhiệm giải trình (EUDR) tại Việt Nam”. Vì vậy, trong thời gian từ ngày 21/05/2023 đến ngày 27/05/2023, dưới sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tại địa phương, Trung tâm SRD và CEBR đã hoàn thành các hoạt động điều tra phỏng vấn thực địa tại Lâm Đồng, vựa cà phê Arabica lớn nhất cả nước.

SRD CÙNG CEBR TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN THỰC ĐỊA TẠI NGHỆ AN

Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học (CEBR) đã được Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) lựa chọn làm Đối tác thứ Ba để thực hiện nghiên cứu về “Đánh giá thực trạng phát triển cà phê Arabica và khả năng thực hiện trách nhiệm giải trình (EUDR) tại Việt Nam”. Vì vậy, trong thời gian từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023, SRD cùng CEBR, tiến hành điều tra phỏng vấn thực địa tại Nghệ An ở TX. Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, nơi còn các hộ gia đình trồng cà phê Arabica.

CEBR TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG TIỀN TRẠM, KHẢO SÁT THÍ ĐIỂM VÀ ĐIỀU CHỈNH PHIẾU PHỎNG VẤN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án “Đánh giá thực trạng phát triển cà phê Arabica và khả năng thực hiện trách nhiệm giải trình (EUDR) tại Việt Nam”, do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) chủ trì với nguồn tài trợ của dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam -EU (EVFTA)” và dự án “Quản trị rừng, thị trường và khí hậu (FGMC)”, Trung Môi trường và Tài nguyên sinh học (CEBR) đã tiến hành các hoạt động tiền trạm, khảo sát thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, để có cơ sở dữ liệu giúp điều chỉnh phiếu phỏng vấn cho phù hợp với thực tiễn.

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ VIỆT NAM

Việt Nam là một trong những quốc gia có quy mô lớn và năng suất cao trong sản xuất cà phê trên thế giới. Sản lượng và năng suất liên tục được cải thiện trong hơn 10 năm qua, phần lớn nhờ thay đổi tập quán canh tác theo hướng thâm canh và bền vững, áp dụng các kỹ thuật canh tác tốt.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Dự án tiến hành 12 hoạt động với 3 kết quả dự kiến là cung cấp cơ sở dữ liệu về hiện trạng phát triển cà phê Arabic, đánh giá khả năng các hộ sản xuất cà phê Arabica quy mô nhỏ đáp ứng và giải trình được các thông tin liên quan đến EUDR, khuyến nghị chính sách, truyền thông và lan toả các kết quả của dự án.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này sẽ tập trung đánh giá về hiện trạng phát triển cà phê Arabica của Việt Nam nói chung, ở các tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng nói riêng. Phân tích các cơ hội và những yêu cầu đối với xuất khẩu cà phê Arabica của Việt Nam vào thị trường EU khi có quy định mới về chống phá rừng và suy thoái rừng. Trong đó, tập trung vào đánh giá tính hợp pháp và sự tuân thủ luật pháp Việt Nam của các hộ sản xuất cà phê Arabica quy mô nhỏ; thu thập các thông tin để giải trình, chứng minh không có hoặc không đáng kể rủi ro không tuân thủ quy định gây mất rừng, suy thoái rừng. Cuối cùng, đề xuất các khuyến nghị đối với nhà nước, hộ sản xuất cà phê Arabica quy mô nhỏ để đáp ứng cũng như giải trình được các quy định mới của EU. Các khuyến nghị tập trung vào nâng cao chất lượng cà phê Arabica đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của EU, đảm bảo các điều kiện về truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm giải trình EUDR

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Đánh giá khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng của các hộ gia đình trồng cà phê quy mô nhỏ trong việc thực hiên trách nhiệm giải trình (pháp lý, thông tin) quy định về chuỗi các sản phẩm không gây mất rừng và suy thoái rừng (EUDR).

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự án này thực hiện các nghiên cứu nhằm cập nhật, xem xét tình hình triển khai Hiệp định  EVFTA tại Việt Nam liên quan đến quản trị rừng; tác động của EUDR đối với các hộ sản xuất cà phê Arabica quy mô nhỏ tại các tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin cho Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ các tổ chức xã hội, đề xuất các giải pháp thích ứng; đánh giá khả năng giải trình của các hộ sản xuất cà phê quy nhỏ và đáp ứng với các quy định trong EUDR

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án "Đánh giá thực trạng phát triển cà phê Arabica và khả năng thực hiện trách nhiệm giải trình (EUDR) tại Việt Nam"

 1 

 

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC
Địa chỉ: 3/35 đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh
Văn phòng dự án EU: Phòng 202, Tòa nhà A4 Handico 30, Ngã tư Phạm Đình Toái – Đại lộ Lê Nin, TP Vinh
SĐT: 02383 598458 (0918618358/ 0917113270/ 0961094699)
Email: cebr.vn35@gmail.com - Website: http://cebr.org.vn

Tin tức
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC CÙNG C ...
 • NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ M ...
 • KIẾN NGHỊ CHO COP 26 VỀ LỒNG GHÉP GIỚI VÀ NÂNG CAO ...
 • XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐỘC LẬP GIÁM SÁT DIỄN BIẾN RỪNG ...
 • TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP VỚI ...
 • TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH HỌC TRIỂN ...
 • HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH T ...
 • Hội thảo tập huấn tại Nghệ An Khu vực Bắc Trung Bộ ...
 • Chat hỗ trợ
  Chat ngay

  0918618358